Личен профил Смяна на парола Имейл известявания

Успешно се абонирахте.

За да управлявате известията си, изберете "Личен профил" и после меню "Имейл известявания"

НЕК-ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади" /img/frontend/nomap.png"

НЕК-ЕАД, Предприятие "Язовири и каскади"

Напишете мнение
5 2 0
2 точки от 30 мнения
Подробна информация за фирмата
Виж подробна оценка
Редакция

Показани резултати 11-20 от общо 30


настоящ служител

-10 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-4
Уважение
-5
Привилегии
-1
Фирмена сигурност
-2
Натоварване
4
Потенциал
-5
Местоположение
5
Колеги
0
Работна среда
-2

Г-н Кантонере, поговорката е вярна, но случаят с Б.Ц. е изключение.
Той сам си взема баницата, като дава парчета комуто трябва. Като истински комунист, това го владее перфектно. Иначе голямото "кльопане" е скрито зад колективната отговорност. То не са съвети, то не е парламентарна намеса, то не са куп хватки, отработени от ДС и измислени от КГБ.
Лошото е че тези, които трябва да спрат порочният кръг са от същото котило. Добре обучени и добре захранени. Останалите сме жалки мижитурки. Плъховете отдавна напуснаха потъващият кораб с псевдо капитан Божидар Цветанов. А те много знаят за игрите. Въпреки, че бяха на края на хранителната верига.
Нещо трябва да се направи. Да се спре разграбването на държавно имане и терора с който искат да го прикрият.


настоящ служител

-31 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-4
Уважение
-5
Привилегии
-1
Фирмена сигурност
-1
Натоварване
-5
Потенциал
-5
Местоположение
0
Колеги
-5
Работна среда
-5

Не е луд(идиот), който яде баницата, а който му я дава!


шубе го/я е и не казва!

-12 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-2
Уважение
-5
Привилегии
1
Фирмена сигурност
0
Натоварване
1
Потенциал
-5
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
-2

И да пишем, каква е ползата? )файдата на турски)
Вярно, за момента може и да ни олеква, но обръча се затяга. Около нас. Верните му псета слухтят навсякъде. Просто този сайт ТРЯБВА ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕН на компетентните органи- Прокуратура, ДАНС, на медийте.
Описани са много малка част от золумите. Далаверите са за милиони. Психичните щети върху персонала са неоценими.
Изпратете сайта: http://www.bgrabotodatel.com/add.php?id=3635 където трябва, но от безопасно за Вас място.
Да си пожелаем успех в неравната борба с корупционната ламя.


бивш служител

-10 точки

виж подробна оценка
Заплащане
1
Уважение
-5
Привилегии
1
Фирмена сигурност
-1
Натоварване
-5
Потенциал
-5
Местоположение
5
Колеги
4
Работна среда
-5

Драги колеги,
Изненадан съм от хипнотичното състояние в което сте изпаднали. Знае се, че всеки от нас може да напише поне три случая на несправедливо отношение, гавра с човешкото му достойнство. Дайте примера за резолюциите на Б.Ц. За крясъците му. За невъобразимия тормоз с обясненията по член 193 от Кодекса на труда. Наказания за всяване на ужас, раболепие и покорство за всички под неговото управление. За заиграването му с Йонков, Набатов, Христова, УАСГ, Тафров, Анастасов, Кочев, Хаджиев, Конашев и т.н. За лупингите със структурата на предприятието. А ремонтна база „София”?. Къде са синдикатите? За н-к ТРЗ, сега ОЕТ П и ЧР, г-н Моминов, председател на синдикална организация, пишещ писмата и становищата от името на Б.Ц до КТ „Подкрепа” и Националната федерация на енергетиците-КНСБ. Б.Ц. е нанесъл непоправими вреди върху психичното състояние на около 700 граждани на република България. Тогава, какво да кажем за неговите покровители?
„Язовири и каскади” е предприятие с потенциал. Разполага с най-представителните язовири в България. Разполага с прекрасна почивна база и кокетни кантони разположени в чудни, вълшебни места като в приказките.
Пишете драги колеги. Не бъдете читатели. Бъдете писатели. Да заклеймим ченгетата, доностниците, роднинските връзки, корупцията, подлизурството и тиранията на Б.Цветанов.


бивш служител

12 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-1
Уважение
-3
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
-2
Потенциал
5
Местоположение
3
Колеги
5
Работна среда
-5

Нещо, което знам и може да попълни оня пъзел.
Договор №043-Р/03.11.2004 г. за 22 милиона с ДДС (ремонтна програма)
Договор №006-И/14.03.2007 г. за 3 милиона с ДДС (инвестиционна програма)
Обекта и предмета на ремонта и в двата договора е канал „Сребърна Гински”, защо са по различни програми? Вероятно за заблуда на ....
Интересното започва сега. Хелпик залага бдещите си вземания по тези договори пред Кооперативна търговска банка АД и информира „Язовири и каскади” с писмо от декември 2004 г.
ЦИТИРАМ ПИСМОТО:
Уважаеми господа,
На основание чл.17 от Закона за особените залози Ви информираме, че „ХЕЛПИК”ООД е заложило в полза на „Кооперативна търговска банка”АД свои вземания по Договор №043-Р от 03.11.2004 г. за изпълнение на обществена поръчка за ремонтно-възстановителни работи с предмет: „Проучване, проектиране и ремонт на канал „Сребърна – Гински” от каскада „Петрохан”, сключен между „ХЕЛПИК”ООД в качеството му на Изпълнител и НЕК-ЕАД, ПРЕДПРИЯТИЕ „ЯЗОВИРИ И КАСКАДИ” в качеството му на възложител.
Във връзка с горепосоченото моля всички плащания, дължими към „ХЕЛПИК”ООД по горепосочения договор, да бъдат директно насочвани по сметка лева №... в „Кооперативна търговска банка”АД, София, банков код..., което ще представлява валидно плащане по горепосочения договор.
Информираме ви, че залогът върху описаните по-горе вземания е вписан в Централния регистър на особените залози под №... от ноември 2004 год.
КРАЙ НА ЦИТАТА.
Има ли шашма, или няма шашма...
Започва се полагането на забележителни усилия от страна на ръководството на НЕК-ЕАД Предприятие „Язовири и каскади” за погасяване на задълженията към „Кооперативна търговска банка”АД. Кой се е облаготелствал от този „особен залог”? И как така... Защо „Хелпик” не получава по банков път изработените средства за даден етап от поръчката и да ги внася в банката, а с това натоварва НЕК-ЕАД Предприятие „Язовири и каскади”? Данъци....
В една справка от Б. Цветанов до В. Лозанов–Управител на „Хелпик” за изплатени суми към банката се споменава, че НЕК-ЕАД Предприятие „Язовири и каскади” е в качеството му на Бенефициент на гаранцията.
Кой е благодетел и кой е облагодетелстван щом се говори за Бенефициент?
Мария Костова*
През последните години в българския език навлязоха доста заети от западноевропейските езици думи и термини. Това е напълно естествен процес в едно интегриращо се общество. В голямата си част тази заета лексика има латински произход. Недобрата подготовка по латински език и доверието, което имаме към говорещия понякога предизвикват смесване и объркване на термините. Такъв е случаят с термина бенефициент, който се използва неправилно в българския език дори и от юристи.
В латинския език суфиксът – ent / -ant е суфикс за сегашно деятелно причастие. Като семантика това причастие означава някой или нещо, който/което действа, т.е. показва лице, което извършва някаква дейност или нещо, което действа.
В нашия език има много съществителни, които по произход са сегашно деятелно причастие от латински глагол – студент, асистент, аспирант, конкурент, дисертант, оферент, цедент, мандант, депонент, регент, президент и други.
Думата бенефициент трябва да означава лице, което осигурява някаква облага /от лат. beneficere, beneficium – облагодетелствам, благодеяние/ или прехвърля някакво право на друго лице. В българския език обаче този термин се използва некоректно за означаване не на лицето, което облагодетелства, а на облагодетелстваното лице вместо правилния в този случай термин бенефициер или бенефициарий.
Нека сравним с някои от западноевропейските езици:
• Bénéficiaire, фр. – ползващ се от нещо, получаващият изгода от нещо
• Benefiziar, нем./ист./ - притежател, арендатор на ленно владение
• Beneficiary, англ. - облагодетелствувано лице (особ. чрез получаване по завещание на пари. имот и пр.), юр. наследник, плодоползувател
• Beneficiario, ит. - ползващ се човек
• Beneficiario, исп. – който получава земя за ползване, концесионер
Възможно е неправилната употреба на бенефициент да е влязла в българския език от небългарски носител. Не може да се каже, че недобра подготовка по латински език имат само специалистите в България. Смесването на бенефициента с бенефициера може да предизвика два ефекта. От една страна това ще покаже лошата ни езикова версираност спрямо един партньор, който е наясно с терминологията. От друга страна объркването на страните в едно правоотношение може да доведе до нежелани последици, може да бъде използвано недобросъвестно и т.н. Ето правилното терминологично определяне на страните:
• бенефициент - бенефициер
• цедент - цесионер или концесионер
• депонент - депозитар /по-правилно депозитарий от лат. depositarius/
• мандант - мандатар(ий) от лат. mandatarius
• делегант - делегатар(ий) от лат. delegatarius
Всъщност бенефициент почти не се употребява, защото по правило се замества с името на конкретното лице, което облагодетелства. Докато терминът бенефициер, се използва широко понеже при възникване на правото или привилегията не винаги веднага става ясно кой е облагодетелстваният.
Относно по-правилната форма на –арий вместо на –ар имаме подходящ пример в българския език с думата пролетарий. Пролетарий произхожда от лат. proletarius, с която дума още в архаичния Рим се означавал римският гражданин, принадлежащ към съсловието на безимотните граждани, но юридически свободни. Техният принос към римската държава се е състоял в това, че са имали потомство – proles,-is,f. По-късно пролетарий се използва със значението простонароден. Думата е била заета в нашия език много по-рано, може би в началото на 20 в. Тогава явно се е обръщало повече внимание на морфологичния вид на заемките.
* — доц. д-р Мария Костова — катедра Класическа филология, Софийски университет “Св. К. Охридски”
Публикувано на: 8 май 2008


бивш служител

-11 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-5
Уважение
-5
Привилегии
2
Фирмена сигурност
3
Натоварване
-3
Потенциал
-5
Местоположение
4
Колеги
3
Работна среда
-5

-5 Най-ниското заплащане спрямо другите поделения на НЕК.
-4 Не сматам, че има дори наченки на уважение.
2 По КТД има привилегии.
3 Стабилна фирма е НЕК.
-3 Постоянно се възлагат задачи: справки,отчети,доклади, обяснения,становища, програми, сценарии!, разчети има и други.
-5 Не смятам, че назначения като групов отговорник или н-к отдел, произтичащи от усложнената структура в Управлението са развитие.
4 Управлението е до Позитано 20.
3 Без коментар.
-5 За каква работна среда може да се говори?
Коя е най-голямата далавера (афера) на Б.Ц.?
1.Сключва се договор с Хелпик за канал Сребърна-Гински на стойност 20 милиона лева. Между впрочем Хелпик не отговаря на тръжните условия! Има участъци от канала- по 200÷300 м, които не са подменяни! Ако се направи независима експертна оценка на извършената работа, ще се установи няколко кратно завишение на стойността.
2.Не им стигат 20 милиона, забележителен апетит и се сключва нов договор за допълнителни работи по предмета на предишния за канал Сребърна- Гински на стойност още за 5 милиона лева. Има забрана за сключване на анекси, затова нов договор! Това са 25% завишение на стойността!
3.Това не е далавера, не е афера, а си е чисто престъпление.


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Не може да ни забрани да пишеме, защото Интернет е голям. Когато има неправда. Има много начини за бъде свален от поста, който заема. Има примери за директори на заводи, как подчинените успяха.
Ето някои неща, които всички могат да направят:

1. Копирайте и разпространявайте информацията от този сайт по пощите, и форуми.
Тогава може би ще трябва целия Интернет да спрат.

2. Явете се на предстоящия изпит, и нищо не пишете. Или пишете каквото ви дойде на ум. Тука е нужно наистина голямо обединение!

3. Колеги, дайте да направиме и подписка.

4. Важно е ако някой има връзки с човек от Властта, Министерството на енергетиката, НЕК да използва тези връзки и да действа, за отстраняване на управителя!
След време служителите ще му бъдат много благодарни.

5. Описване и разкритие на извършени далавери. По поща, чрез писма и т.н. По медии, вестници и др.

Време е за действия, а не само за приказки по сайтовете.


клиент

6 точки

виж подробна оценка
Заплащане
2
Уважение
0
Привилегии
2
Фирмена сигурност
3
Натоварване
0
Потенциал
-5
Местоположение
5
Колеги
4
Работна среда
-5

Не съм служител на фирмата. Въпреки това имам информация за това "предприятие".
Защо в кавички - като структура замислена да поддържа определен тип язовири за нуждата на енергетиката то е незаменимо - и като организация, и като предмет на работа, и като специалисти които работят в него и си обичат работата.
Обаче - "предприятие" е защото обслужва и личните нужди и потребности на управителя му - дребно по душа човече, но облечено с феодална власт, истерик, който ако не си получи рушвета от одобрена от него фирма по дадена процедура от обществените поръчки, изпада в гневна мания, уволнява и наказва поголовно с лишаване от допълнителни бонуси служители, ако има начин - би уволнил и персоналния си компютър. Ама още не е измислил как. Може би ед0инствения човек в това предприятие което не попада под истерията му е т.н. "секретарка Магито" - сигурно се досещато защо.
Второ - някой замислял ли се е как определени фирми винаги и по почти всякя процедура печелят конкурси и търгове.
Пример - синът му достатъчно дълго време живя във Варна благодарение на "Хидроремонт Г" - една от основните изпълнителки на обекти на предприятието. Защо навсякъде фирма "Турола" участва в сладки обекти? И ако нещо е сбъркала и изпълнила некачествено не се наказва фирмата а съответния служител на предприятието в чийто район е обекта и хората подзготвяли обекта?
Защо "Хелпик" са основните изпълнители на "милионните" обекти и защо сестрата на един от началник отделите работи в същата фирма?
И каква е тази служебна командировка в Испанея с цел "избор на кулукран" за един от обектите като в същото време крана е вече доставен в България?

Изобщо "предприятието" добре работи за интересите на управителя.
И още един показателен факт - предполагам, че всички служители във "Язовири и каскади" нямат достъп до този сайт от служебните си компютри - и е логично - само подобен "ръководител" може и го е срам от мненията, които хората пишат за него. Само че вместо да се промени - той забранява. По лесно е - казано е , че всеки може да признае пред себе си, че е сгрешил - истинското изпитание е да го признаеш пред другите. Но за конкретния човек това не важи - морала му го няма. За него това е естествено - да се обогатява за сметка на предприятието. Защото не той служи на интересите на фирмата - а тя обслужва неговите. Затова съм го сложил в кавички. Просто всичко е загнило.

Жалко за този екип от специалисти - предприятието умира, защото личните интереси на управителя му са над тези на колектива. А това е едно от предприятията в системата на НЕК с богата история и то история и успехи с които всеки може да се гордее.
Сега - служителите просто служат.


шубе го/я е и не казва!

-3 точки

виж подробна оценка
Заплащане
3
Уважение
-2
Привилегии
2
Фирмена сигурност
-2
Натоварване
-2
Потенциал
-5
Местоположение
5
Колеги
3
Работна среда
-5

каво развитие може да има човек във фирма в която ръководотеля не зачита прагматичните си служители и не цени мислещите такива


бивш служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Както виждам всеки от Вас има гледна точка. Всяка гледна точка е частица от един голям пъзел. Едва ли ще успеем да наредим целия пъзел, но в интерес на истината и справедливостта всеки е длъжен да „освети” част от общия пъзел. Аз ще се опитам да Ви покажа нещо за морала на Цветанов: Рибарите наименоват лодките си с имената на своите съпруги или любими жени. На язовир „Кърджали” има една моторна лодка, собственост на „Язовири и каскади” на която бе дадено име МАГИ. Това е галеното име на секретарката на Цветанов – Магдалена (МАГИ). За шефовете и секретарките се говорят врели-некипели, но в нашия случай – пример за самозабравил се Управител.

Фирми по азбучен ред:
Използваме бисквитки, за да броим посещенията в уеб сайта. В тях не съхраняваме никаква лична информация. АЗ РАЗБРАХ Какво са бисквитки?