Личен профил Смяна на парола Имейл известявания

Успешно се абонирахте.

За да управлявате известията си, изберете "Личен профил" и после меню "Имейл известявания"

Линде Газ България /img/frontend/nomap.png"

Линде Газ България

Напишете мнение
5 2 0
2 точки от 336 мнения
Подробна информация за фирмата
Виж подробна оценка
Редакция

Показани резултати 291-300 от общо 336


45 точки

виж подробна оценка
Заплащане
5
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
5
Потенциал
5
Местоположение
5
Колеги
5
Работна среда
5

Диалектическият материализъм (наричан още диамат) е научен философски мироглед, една от съставните части на марксисткото учение, негова философска основа. Неин предмет са най-общите закони на развитие на природата, обществото и мисленето, онези общи начала и основи на обективния свят и неговото отражение в човешкото съзнание, които дават правилен научен подход към явленията и процесите, метод за обяснение, познание и практическо преобразуване на действителността.


Философия на работническия клас. Диалектическият материализъм отразява най-общите закони на битието и познанието в система от категории и съставя цялостна философска система от знания – възглед. В същото време, доколкото тази идеология правилно отразява закономерното развитие на битието и съзнанието, обърнато към конкретно научно изследване, към преобразуващата света революционна практика, марксистката философия е като научен метод на познанието и усъвършенстването на света. Всички основни положения на марксистката философия – както материализма, така и диалектиката, заедно ет част от единен философски метод за изследване и усъвършенстване на света. Мироглед е както материализма, така и диалектиката, и в същото време те са и метод. Марксистко-ленинската диалектика е немислима без материалистическо разбиране на природата, обществото и познанието. Извън последователния материализъм няма научна диалектика, която по своето същество е чужда на идеализма.

Марксизмът като цяло и диалектическият материализъм, като негова съставна част възникват през 40-те години на 19 в., когато работническата класа стъпва на историческата арена като нова политическа сила. Формирането на диалектическия материализъм е закономерно явление, обусловено от социално икономическите причини, а също от предшестащите го развитие на науката и философията. Класовата борба на работниците за своето социално освобождение, за комунизъм, изисквала познание на законите на развитието на обществото. Но тази най-сложна от стоящите пред човечеството задачи не беше възможно да бъде решена без диалектическия материализъм, без материалистическото обяснение на историята.


Основоположниците на идеологията – Маркс и Енгелс, подлагайки на дълбок и всестранен анализ обществената действителност, критически преработиха и усвоиха всичко положително, което беше създадено до тях в областта на философията, обществените и естествените науки, създадоха качествено нова концепция – възглед на работническия клас, станал философска основа на теорията на научния комунизъм и практика на работническото революционно движение. Те разработвали диалектическия материализъм в остра идейна борба против различните форми на буржоазните идеологии.Маркс и Енгелс творчески преработили идеалистическата диалектика на Хегел и предшестващият философски материализъм, в частност учението на Фойербах, продължаващ развитието на материалистическите традиции. В идеалистическата диалектика на Хегел те разкрили революционни моменти – идеята за развитието и противоречието като негова движеща сила. На основата на дадените науки, естествознанието, на основата на практиката, на опита на обществения живот Маркс и Енгелс доказали първичността на материята, материалните отношения и вторичността на съзнанието, идеалните отношения.Колосалният арсенал на изучените науки, факти, обобщения, които овладели Маркс и Енгелс, дал възможност да се разкрият взаимозависимостите на цели области от научното познание – между математиката, механиката, физиката, химията, биологията, обществените науки и науките за мисленето – и да се представи обществото като единен универсален процес, подчинен на всеобщи закономерности на развитието, а мисленето – като отражение на процеса, основано на практиката.


„Употребата на материалистическата диалектика към цялата икономика, от основаването, – към историята, към естествознанието, към философията, към политиката и тактиката на работническия клас, – это какво интересува повече от всичко Маркс и Енгелс, это къде те въвеждат иновации, ето къде е гениалната им крачка напред в историята на революционната мисъл.“


Диалектическият материализъм пръв обосновал и практически осъществил съзнателно съединение на теорията с практиката. Извеждайки теорията из практиката, той я подчинил на интересите на революционното преобразуване на света. Такъв е смисълът на знаменития 11 тезис на Маркс за Фойербах. „Философите само по различен начин са обяснявали света, а работата е в това, той да бъде изменен.“


Терминът диалектически материализъм не е измислен от Маркс. За първи път е употребен от Йозеф Дицген (Joseph Dietzgen), немски социалист и марксист, през 1887 година. Среща се и в писанията на Каутски за Фридрих Енгелс.


Основният аспект е трансформирането на идеалистическата диалектика на Хегел (известно като „изправянето ú на крака“), а другият е идеята на Хегел за класовата борба. Използван е и преработеният философски материализъм на Фойербах.


бивш служител

45 точки

виж подробна оценка
Заплащане
5
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
5
Потенциал
5
Местоположение
5
Колеги
5
Работна среда
5

Червената шапчица си вървяла из гората. Изведнъж пред нея излиза един зелен вълк.
- Вълчо, защо си зелен?
- Аз съм крокодил!


шубе го/я е и не казва!

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Какво е това специални газове? Някакви части за мотокарите ли са?


настоящ служител

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

И аз съм спала с Мартин - онзи дребничкия. Много зле е милият. Един флегматичен. Ясно е защо жена му го е зарязала още преди години. Затова само ходи и търси коя да оправи, ама все не му пускат. Голямо унижение беше. Трябва да си много загоряла и отчаяна, за да правиш с* с него. Ама няма много избор вече!


шубе го/я е и не казва!

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Езоп
Лисица и грозде

Една изгладняла лисица, като съгледала на една лозница да висят гроздове, поискала да ги достигне, но не успяла. Отивайки си, тя си казала:

— Зелени са.

Така и някои хора, като не могат да уредят работите си поради некадърност, оправдават се с обстоятелствата.


шубе го/я е и не казва!

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Един човек имал в къщата си олтар в чест на някакво божество и там извършвал богати жертвоприношения. Понеже непрекъснато харчел и изразходвал много пари за жертвоприношения, божеството му се явило една нощ и казало:
— Човече, престани да пилееш състоянието си. Защото, ако пропилееш всичко и обеднееш, мен ще обвиниш.
Така мнозина, които са достигнали до нещастие поради собствената си неразумност, отправят обвинения срещу боговете.


кандидат за работа

-35 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-5
Уважение
-5
Привилегии
-5
Фирмена сигурност
-5
Натоварване
-5
Потенциал
-1
Местоположение
1
Колеги
-5
Работна среда
-5

Кандидатствах в тази фирма скоро, но един познат е работил там и ме отказа, за което се радвам. Намреих нещо по-добро. Виждам какви са хората в това Линде и и си представям работната атмосфера. Като гледам, всеки, който е недоволен го чака тази грозна картинка...
Вярно е,че фирмата изглежда добра, но явно извън България. Като чета постовете от настоящите служители мистава ясно за какво иде реч. Отвартително!


клиент

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

Две крави си пасели на полянка.
Едната:
- Мууууууу...
А другата вдигнала глава и казала:
- Взе ми го от устата...


клиент

-35 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-5
Уважение
-5
Привилегии
-5
Фирмена сигурност
-5
Натоварване
-5
Потенциал
-1
Местоположение
1
Колеги
-5
Работна среда
-5

http://www.linde-gas.bg/bg/index.htmlх Бях клиент на фирмата, но са много зле. И техния дистрибутор много се оплаква от тях. Постоянно няма наличности. Никой не го е еня какво се случва. Само прехвърлят отговорността от един на друг.
Затова сега работя с Месер и Сол.


шубе го/я е и не казва!

0 точки

виж подробна оценка
Заплащане
0
Уважение
0
Привилегии
0
Фирмена сигурност
0
Натоварване
0
Потенциал
0
Местоположение
0
Колеги
0
Работна среда
0

На едно събрание на животните маймуната като танцувала, спечелила благоволението на всички и била избрана за цар. Лисицата й завидяла. Ето защо, като видяла един капан, в който имало парче месо, завела маймуната там. Казала й, че е намерила имане, което тя нямало да използува за себе си — запазила го била за нея като дар за царското й достойнство и я подканила да го вземе. Маймуната, без да помисли, се доближила и се хванала в капана. Започнала да обвинява лисицата, че й е устроила клопка. А тя й отговорила:
— Ей, маймуно! Та ти като имаш толкова малко ум, как ще царуваш над животните?
Така и тези, които необмислено се залавят за някоя работа, освен нещастието си навличат и присмех.

Фирми по азбучен ред:
Използваме бисквитки, за да броим посещенията в уеб сайта. В тях не съхраняваме никаква лична информация. АЗ РАЗБРАХ Какво са бисквитки?