Гудуил Консултинг ООД

Напишете мнение
3 точки от 51 мнения
Подробна информация за фирмата
Виж подробна оценка
Редакция

Показани резултати 1-10 от общо 51


настоящ служител

43 точки

виж подробна оценка
Заплащане
4
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
4
Потенциал
5
Местоположение
5
Колеги
5
Работна среда
5

Ето още малка част от одобрените проекти на Гудуил Консултинг с посочен размер на ефективно получените субсидии от клиенти на дружеството.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Пътуваме заедно”, гр. Рудозем, субсидия в размер на 21 246,60 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Транспорт до работа ”, гр. Пловдив, субсидия в размер на 23 660,89 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Транспорт до работа”, гр. София, субсидия в размер на 175 676,88 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Осигуряване на мобилност за служителите на хотел”, гр. Варна, субсидия в размер на 24 477,03 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „На път към устойчиво развитие”, с. Кукорево, субсидия в размер на 20 829,06 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Транспорт до работа”, гр. Пловдив, субсидия в размер на 29 899,76 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „На път към устойчиво развитие”, гр. Ямбол, субсидия в размер на 60 717,51 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Осигуряване на служебен транспорт и повишаване мобилността на служителите”, гр. Бургас, субсидия в размер на 76 292,95 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Подобряване на условията на мобилност и качествено предвижване на работниците”, гр. Бургас, субсидия в размер на 20 744,72 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Транспортиране на работниците и служители във фирмата”, гр. Асеновград, субсидия в размер на
196 656,10 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Насърчаване на географската мобилност за работещите във фирмата” гр. Плевен, субсидия в размер на 53 323,00 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „На път към устойчиво развитие”, гр. Ивайловград, субсидия в размер на 30 732,61 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Насърчаване на географската мобилност за работещите във фирмата”, с. Драгор, субсидия в размер на 26 424,24 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Насърчаване на териториалната мобилност - На път”, гр. Ивайловград, субсидия в размер на 50 728,00 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Транспорт за служителите”, гр. Пловдив, субсидия в размер на 45 752,78 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Насърчаване на териториалната мобилност - На път”, гр. София, субсидия в размер на 86 396,55 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Насърчаване на териториалната мобилност - На път”, гр. София, субсидия в размер на
199 848,48 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „На път към устойчива българска икономика”, гр. Раднево, субсидия в размер на 87 613,72 лв


настоящ служител

43 точки

виж подробна оценка
Заплащане
4
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
4
Потенциал
5
Местоположение
5
Колеги
5
Работна среда
5

Ето съвсем малка част от одобрените проекти на Гудуил Консултинг с посочен размер на ефективно получените субсидии от клиенти на дружеството.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Подобряване качеството на живот”, гр. Мадан, субсидия в размер на 167 820,76 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” - „Транспорт до работа”, гр. София, субсидия в размер на 48 821,86 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” – „Мобилността на човешките ресурси, като предпоставка за устойчив икономически разтеж”, гр. Димитровград, субсидия в размер на 85 423,00 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път”, гр. Плевен, субсидия в размер на 85 423,00 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” – „Осигуряване на транспорт на служителите”, гр. Варна, субсидия в размер на 38 428,00 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „На път” – „Транспорт във фирмата”, гр. Пловдив, субсидия в размер на 27 727,00 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „Ново начало” , гр. София, субсидия в размер на 9 450 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект - „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, гр. Русе, субсидия в размер на 6 184,62 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект - „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност”, гр. Шумен, субсидия в размер на 19 972,84 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект - „Насърчаване стартирането на проекти за развитие на самостоятелна стопанска дейност”, гр. Първомай, субсидия в размер на 19 950,91лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект - „Подкрепа за стартиране на сладкарски цех, гр. Първомай, субсидия в размер на 19 728,16 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект - „Подкрепа за стартиране на интернет сайт за реклама на земеделски земи с цел продажба или отдаване под наем, гр. Елхово, субсидия в размер на 19 974,00 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” – 1 проект - „Професионална реализация за стартиращ бизнес, гр. София, субсидия в размер на 19 991,00 лв.;

„Национален иновационен фонд” – 1 проект - „Учебни пособия по химия за средните училища, гр. София, субсидия 100 926,00 лв.;

„Национален иновационен фонд” – 1 проект - „Влагане на растителни влакнини за получаване на функционални млечни продукти”, гр. Хасково, субсидия 96 476,91 лв.;

„Национален иновационен фонд” – 1 проект - „Обслужване на техническата осъществимост за битови потребители на природен газ”, гр. София, субсидия 49 800 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд и отдих на работници и служителите, ремонт и подобряване на производсвени помещения гр. Панагюрище, субсидия 32 520,73 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд и отдих на работници и служителите, ремонт и подобряване на производтсвени помещения.”, гр. Хасково, субсидия 28 627,50 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Топлоизолация и подмяна на стара дограма с цел подобряване условията на труд на служителите”, гр. София, субсидия 4 680 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”, гр. Рудозем, субсидия 71 383,11 лв.;


настоящ служител

45 точки

виж подробна оценка
Заплащане
5
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
5
Потенциал
5
Местоположение
5
Колеги
5
Работна среда
5

Ето съвсем малка част от одобрените проекти на Гудуил Консултинг с посочен размер на ефективно получените субсидии от клиенти на дружеството. Всеки може да се свърже с посочените фирми и да получи отлични отзиви от тях за работата им с дружеството.

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Автосервиз експрес” ООД, гр. Габрово, субсидия 13 208,10 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Атра 96” ООД, гр. Пловдив, субсидия 49 041,00 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„22 карата” ООД, гр. Пловдив, субсидия 13 476,00 лв.

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Крез” ЕООД, гр. Пазарджик, субсидия 66 609,00 лв.

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Протект” ООД, гр. Варна, субсидия 23 378,00 лв.

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Вас” ООД, гр. Габрово, субсидия 31 656,00 лв.
Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Росица” АД, гр. Севлиево, субсидия 16 230 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Ему” АД, гр. Велико Търново, субсидия в размер на 62 820 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Създаване на по-добри условия на труд”-
„Мом Стил” ЕООД, гр. Раковски, субсидия в размер на 8 532,87 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Терснаб” АД, гр. Сливен, субсидия в размер на 6 700,52 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Ножаров Авто” ЕООД, гр. Габрово, субсидия в размер на 44 926,57 лв.;

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Димана” АД, гр. Харманли, субсидия в размер на 30 399,60 лв.;

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата"-"Балконф" ЕООД, гр. Варна, субсидия в размер на 30 112,00 лв.;

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" -„Вемо 99“ ООД, гр.София, субсидия в размер на 25 594,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата"- „Свинекомлекс Голямо Враново инвест“АД, с.Голямо Враново, субсидия в размер на 34 846,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата"- „Стоун Център Груп“ООД, гр.София, субсидия в размер на 81 662,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Хидралекс“ ООД, гр.Русе, субсидия в размер на 21 525,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" – „Алба плюс“ЕООД,
гр. София, субсидия в размер на 115 117,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" – „Евростил 66“ ООД,
гр. Смолян, субсидия в размер на 9 751,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Канучтехспорт-България“ ЕООД, с.Кукорево, субсидия в размер на 72 528,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Корпорация за технологии и иновации“ АД, гр. Пловдив, субсидия в размер на 18 632,00 лв.


настоящ служител

42 точки

виж подробна оценка
Заплащане
4
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
5
Натоварване
4
Потенциал
5
Местоположение
5
Колеги
4
Работна среда
5

Ето съвсем малка част от одобрените проекти на Гудуил Консултинг с посочен размер на ефективно получените субсидии от клиенти на дружеството. Всеки може да се свърже с посочените фирми и да получи отлични отзиви от тях за работата им с фирмата.


Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Мастър Пик“ ООД, гр. София, субсидия в размер на 28 932,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Метал трейд“ ООД, гр. Пловдив, субсидия в размер на 39 816,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Микропак“ ООД, гр. София, субсидия в размер на 35 420,00 лв.

Фонд "Условия на труд" - 1 проект - "Подобряване условията на труд във фирмата" - „Пирин Текс“ ЕООД, гр. Гоце Делчев, субсидия в размер на 99 995,00 лв.

Фонд „Условия на труд” – 1 проект - „Подобряване условията на труд във фирмата”-
„Росица” АД, гр. Севлиево, субсидия 39 000 лв.;

Програма за подкрепа на НПО в България - 1 проект - "Изграждане на умения за общуване и изява на деца в неравностойно положение“" - „Сдружение правна защита и съдействие на човешките права в България“ ООД, гр. София, субсидия в размер на 33 464,00 лв.

НП „Мярка за заетост на безработни лица до 29 годишна възраст” – 1 проект -
„Гудуил Консултинг” ЕООД, гр. София, субсидия 5 220 лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” -
ОУ „Христо Ботев", село Николаевка, обл. Варна, субсидия в размер на 188 547 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” -
Община Гулянци, субсидия в размер на 94 642,47 лв.;

ОП „Развитие на човешките ресурси” - 1 проект – „Образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” -
ОУ „Христо Ботев", село Алеково, обл. Велико Търново, субсидия в размер на 79 295,06 лв.;


бивш служител

-19 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-2
Уважение
-5
Привилегии
-5
Фирмена сигурност
-3
Натоварване
-5
Потенциал
-2
Местоположение
3
Колеги
3
Работна среда
-3

Няма как да се въздържа и да не отговоря на написаните от "офис мениджърката" на ГУК неверни твърдения. Явно са я накарали лъска рейтинга на фирмата, но всичко дето е написала е общо взето доста смешно. Виждам че и самият и коментар доста харесвания е събрал, явно е помолила доста хора да го "лайкнат".
Неверните неща дето са написани са доста и са изключително дразнещи.
1.Фирмата не била правила съкращения на персонала!?! Сещам се за няколко, но не е коректно да посочвам имената на хората тук.
2.Фирмата имала печалба през 2013 г. Хубаво, но това е било преди две години. Защо не казваш нищо за 2014 г?То който иска може да провери в търговския регистър така или иначе.
3.Няколко смешни твърдения срещам, като "водеща в бранша", "гаранции", "най-много подадени проекти" и други неща, които будят само смях. Защото явно авторът на тези бисери не е наясно с понятия, като рентабилност на дейността, финансов резултат и производителност на заетите. ГУК е доста назад в класацията на консултантските фирми по отношение на финансовия резултат, изобщо водеща в бранша е изключително смешно твърдение. Такова нещо може да каже само един абсолютен лаик. ГУК може да е водеща в бранша само по отношение на подадените проекти, но кой го грее това всъщност!?
4. 1000 активни клиента, 99% от тях били доволни и препоръчвали ГУК!?! И това направо кърти, значи излизат 990 на брой доволни клиента? Малко ми се струва нереално това обаче. Аз лично имам друго впечатление.Смятам, че тези дето се чувстват измамени и искат да им върнете парите са доста повече.
5.Също така, чета някакви твърдения за злонамерни напуснали служители, които искали да се конкурират с бившия си работодател. Пише, че напусналите нямали финансовия ресурс и експертния потенциал на екипите на Гудуил.
Що за глупост!?!Естествено, че напусналите нямат финансовия капацитет на ГУК. Че то спор няма, напусналите нямат зад гърба си балък, като Габор да налива безцелно и ежемесечно пари за финансиране на дейността им. А за сравнение между експертния капацитет на напусналите с този на сегашните служители на ГУК просто не може да става и дума. Това на мен ми звучи, като виц и няма смисъл да се коментира.
С написаното тук не искам да обидя никой от сегашните служители в ГУК и на всички им пожелавам да натрупат достатъчно опит и знания, да придобият нужното самочувствие и да потърсят реализация извън ГУК.


настоящ служител

3 точки

виж подробна оценка
Заплащане
4
Уважение
-1
Привилегии
3
Фирмена сигурност
-4
Натоварване
-1
Потенциал
-4
Местоположение
4
Колеги
-1
Работна среда
3

Като гледам CRM-a в полето бивши служители се питам къде ще съм след 2-3 г., като за няколко години се вижда че броя на предишните колеги и търговци е например 5 пъти по-голям от настоящите - доста добър в кавички резултат по оборот на служители за няколко години - може би на първо място в България по този показател.


настоящ служител

-7 точки

виж подробна оценка
Заплащане
2
Уважение
-4
Привилегии
1
Фирмена сигурност
-3
Натоварване
-3
Потенциал
-3
Местоположение
3
Колеги
-2
Работна среда
2

Е, тука малко се поразредихме миналата седмица по отношение на брой колеги, пък доколкото си спомням за 2015 в Стара Загора имаше 2 съкращения и мисля 1-2 във Варна. Така че Габор май няма да чака есента, а ги подхваща още сега нещата: от горе - надолу, /вкл. и т.н. регионални мениджъри да се готвят/. То и без това колежката си правеше безсмислени екскурзии до морето, но пък поне сега ще спестим нещо за партито в Несебър.


настоящ служител

38 точки

виж подробна оценка
Заплащане
3
Уважение
5
Привилегии
5
Фирмена сигурност
4
Натоварване
2
Потенциал
4
Местоположение
5
Колеги
5
Работна среда
5

Стига вече с тези глупости за фирмата.

Достоверността на фактите, които споделям по-долу може лесно да се провери и потвърди.

Фирмата завърши 2013г. с печалба от около 450.000 лева.

Да, 2014 г. беше слаба поради отложения прием на проекти, но това беше на държавно ниво и касаеше всички фирми в бранша.

През тази година фирмата отново работи на печалба.

Гудуил е единствената фирма в бранша в България, която дава гаранции за качествено изпълнение на проектите и постигнат резултат и в редките случаи, когато резултат не е постигнат, съгл. договорите се връщат пари на клиентите. През тази година имаше наистина няколко такива искания от клиенти от предишна година, когато по независещи от фирмата обстоятелства /спряни процедури на ниво държава/ не бяха реализирани написаните проекти - тази година пари бяха върнати на такива фирми.

Никоя друга фирма в бранша не го прави и не е толкова коректен партньор като Гудуил. Доказателство за това е и броят на активните клиенти - около 1000 - отново най-много в бранша, като 99% от тях са доволни и ни препоръчват на свои познати.

Имаме най-големият екип от експерти и търговци в бранша също. Името на Гудуил на водеща фирма в бранша ни е доказано с годините.

Относно поредната невярна информация за подадените от Гудуил проекти - това също е публична информация и лесно може да се провери - Гудуил е с най-голям брой подадени проекти в България и по 4.1. и по първия прием на Конкурентноспособност ППК, при това всички подадени проекти са с много високи точки. Това гарантира отлични финансови перспективи за фирмата за тази и за следващите години.
Няма друг консултант в бранша, който може да се похвали със същото!

Невярната информацията, която злонамерено се изнася тук за фирмата е от бивши служители, които 1/не са запознати изобщо с положението през тази година и 2/преследват лични цели /или амбиции да се конкурират с бившия си работодател/, но те нито разполагат с финансовия ресурс, гаранциите, които Гудуил дава, нито с размера и експертността на екипите ни, с нищо..и затова именно остава единствената възможност да се плюе с лъжи, за да се "хване" някой на лъжите им.

Може още много факти да се изложат, но за да не става прекалено дълго само ще добавя, че Гудуил е също и единствената фирма в бранша, която се е реализирала в 5 държави и е поддържала толкова голям екип от служители през годините, вкл. и през изминалата нулева 2014 г., когато другите консултанти в бранша масово съкращаваха хората си. По същото време Гудуил за разлика от други фирми запази целия си екип и нямаше съкратени!
Всеки сам може да си направи изводите - ако е вярно писаното от анонимните бивши служители, че фирмата не е добре финансово - как да си обясним, че само Гудуил не съкрати нито 1 служител, а поддържаше и продължава да поддържа около 50 човека персонал!
бивш служител

-4 точки

виж подробна оценка
Заплащане
2
Уважение
-1
Привилегии
1
Фирмена сигурност
-4
Натоварване
-4
Потенциал
-4
Местоположение
3
Колеги
-1
Работна среда
4

Подкрепям колежката от предишното написано мнение. Въпреки че аз напуснах преди няколко месеца, още в края на 2014 недоволни клиенти започнаха масово да искат да им се върнат пари поради неподадени или неспечелени проекти. От Гудуил се опитваха да ги залъжат че ще им подават безплатно нови проекти – но така или иначе нито им подаваха нови нито им върнаха нещо.
На практика компанията функционира понеже все още се намират заблудени клиенти, предимно от провинцията – и то от по –дълбоката, които се хващат на въдицата.
Иначе както ми казват някои от бившите колеги – към момента по 4.1 са подадени доста по малко от разчетите, сравнително малко са приоритетнте с повече точки – аналогично е и по ОПИК-ППК.
Та наесен когато на Габор най накрая му светне че безкрайните субсидии към българския клон са безсмислени, може да настанат интересни времена .


настоящ служител

-6 точки

виж подробна оценка
Заплащане
-1
Уважение
-1
Привилегии
-1
Фирмена сигурност
-3
Натоварване
-1
Потенциал
-1
Местоположение
2
Колеги
-2
Работна среда
2

Мисля че тази фирма скоро ще фалира тъй като преобладаващата част от подадените проекти не се одобряват и просто няма приходи -затова и заплатите са ниски и текучеството е голямо - и аз се оглеждам за нещо по добро.

Фирми по азбучен ред: